Đăng bởi Để lại phản hồi

Làm mô hình máy bay giấy Boeing 777 thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết trong 5 năm

Nghe đến máy bay giấy, các bạn sẽ nghĩ đến trò chơi đơn giản thời sinh viên. Nhưng chàng trai trong video này đã làm ra chiếc máy bay không giống với cách gấp giấy thông thường.

Đọc tiếp Làm mô hình máy bay giấy Boeing 777 thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết trong 5 năm